SYNTHESIZER

SYNTHESIZER

- Thế hệ Synthesizer Montage mới mang đến bước đột phá vượt bậc dựa trên nền tảng chất lượng của model DX và Motif.
- Montage đặt ra cột mốc tiếp theo với chức năng điều khiển động tinh vi, khả năng tạo âm thanh lớn và hiệu suất hợp lý.