CLASSIC GUITAR

CLASSIC GUITAR

* Lịch sử làm đàn Guitar Yamaha được bắt đầu từ dòng đàn cổ điển:
- 1965: Bộ phận nghiên cứu Guitar được thành lập với sự trợ giúp của nghệ nhận làm đàn

người Tây ban Nha - ông Eduaedo Ferrer.
- 11/1967: Các model GC 10/ 7/ 5 đầu tiên được hoàn thành.
- Từ 1972: Thợ làm đàn của Yamaha được cử đến Tây Ban Nha để học về cách làm đàn Guitar
cổ điển với ông Eduardo Ferrer và Manuel Hernandez.
- Và cũng từ đây, các kỹ sư và thợ thủ công lành nghề tiếp tục cải tiến và cho ra đời các model 
sau này.