UPRIGHT PIANO

UPRIGHT PIANO

ÂM THANH TINH TẾ, CHÂN THỰC VÀ LÔI CUỐN:
- Những âm thah trầm bỗng vang lên từ sự cộn hưởng của dây đàn và sự ấm áp từ vật liệu gỗ mang đến cảm giác
bình yên đi sâu vào lòng người.
- Người biểu diễn có thể biến đổi những màu sắc âm thanh khác nhau trên cùng một cây đàn.
- Cách trình diễn của người chơi Piano có thể mang đến những ấn thượng khó phai thông qua những sắc thái đó.
NUÔI DƯỠNG CÁC GIÁC QUAN VÀ KÍCH THÍCH KHẢ NĂNG DIỄN ĐẠT CẢM XÚC:
- Piano cũng giống như 1 cá thể và lớn lên cùng chúng ta, ghi lại từng kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc bên cây đàn.
- Các giá trị này được truyền từ thế hệ cha mẹ đến con cháu.

***** UPRIGHT PIANO YAMAHA LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC CÁC NHẠC SĨ, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TIN CHỌN *****