Guitar Yamaha Pacifica 112J Yellow Natural Satin

Guitar Yamaha Pacifica 112J Yellow Natural Satin

Là dòng dành cho người mới bắt đầu. Thân đàn bằng gỗ trăn Cổ đàn bằng gỗ thích với phím đàn bằng gỗ hồng mộc hoặc gỗ óc chó Humbucker và hai bộ thu âm cuộn dây đơn Bộ rung kiểu cổ điển
  • 668
  • 6.372.000đ
  • Japan/ Indonesia
  • 1 năm
  • Còn hàng
  • Là dòng dành cho người mới bắt đầu.
  • Thân đàn bằng gỗ trăn
  • Cổ đàn bằng gỗ thích với phím đàn bằng gỗ hồng mộc hoặc gỗ óc chó
  • Humbucker và hai bộ thu âm cuộn dây đơn
  • Bộ rung kiểu cổ điển

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan