Guitar Yamaha ERG121 GPII Metallic Blue

Guitar Yamaha ERG121 GPII Metallic Blue

Bao gồm đàn guitar điện EG112C với pickup cuộn cảm âm đơn kép và Humbucking pickup. Màu sắc/Đen Tất cả bao gồm: * Ampli guitar GA15 * Bộ chỉnh dây YT100 * Miếng khảy * Túi đeo * Dây đeo * Bộ dây guitar điện * Tay quay lên dây đàn * Dây tín hiệu
  • 785
  • 6.175.000đ
  • Japan/ Indonesia
  • 1 năm
  • Còn hàng

Bao gồm đàn guitar điện EG112C với pickup cuộn cảm âm đơn kép và Humbucking pickup. Màu sắc/Đen

Tất cả bao gồm:

* Ampli guitar GA15

* Bộ chỉnh dây YT100

* Miếng khảy

* Túi đeo

* Dây đeo

* Bộ dây guitar điện

* Tay quay lên dây đàn

* Dây tín hiệu

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan