Guitar Yamaha EG112GPII Black

Guitar Yamaha EG112GPII Black

Bao gồm đàn guitar điện EG112GPIIvới pickup cuộn cảm âm đơn kép và Humbucking pickup. Tất cả bao gồm: * Ampli guitar GA15 * Bộ chỉnh dây YT100 * Miếng khảy * Túi đeo * Dây đeo * Bộ dây guitar điện * Tay quay lên dây đàn * Dây tín hiệu
  • 714
  • 6.175.000đ
  • Japan/ Indonesia
  • 1 năm
  • Còn hàng

Bao gồm đàn guitar điện EG112GPIIvới pickup cuộn cảm âm đơn kép và Humbucking pickup.

Tất cả bao gồm:

* Ampli guitar GA15

* Bộ chỉnh dây YT100

* Miếng khảy

* Túi đeo

* Dây đeo

* Bộ dây guitar điện

* Tay quay lên dây đàn

* Dây tín hiệu

 

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan