Bộ Trống Diện Tử Yamaha DTXM12

Bộ Trống Diện Tử Yamaha DTXM12

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu
  • 279
  • 14.324.000đ
  • Japan/ Indonesia
  • 1 năm
  • Còn hàng

DTXM12 Touch là một ứng dụng dành riêng cho iPad cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các tay trống và bộ gõ sử dụng DTX-MULTI12 trên sân khấu

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan