Amplifier Yamaha THR5

Amplifier Yamaha THR5

Các ampli thông thường hoạt động tốt hơn trên sân khấu, nhưng về việc bạn chơi bất kỳ nơi đâu thì sao? THR được thiết kế để trả lời câu hỏi đó, hoàn toàn phù hợp cho dù bạn đi đâu, khi nào và làm thế nào, bạn đều có thể chơi ngoài sân khấu. Được thiết kế bởi những người chuyên nghiên cướu về âm thanh. Công nghệ Yamaha's Virtual Circuitry Modeling ( Mô Hình Mạch Ảo của Yamaha) tạo ra các âm thanh ampli chính xác giống như ampli đèn thực thụ, hiệu ứng như thật đáng kinh ngạc và phát lại stereo chất lượng hi-fi - tất cả ở mức âm lượng thấp. Hãy chuẩn bị để dành nhiều thời gian hơn chơi guitar........
  • 131
  • 6.175.000đ
  • Japan/ China
  • 1 năm
  • Còn hàng

Các ampli thông thường hoạt động tốt hơn trên sân khấu, nhưng về việc bạn chơi bất kỳ nơi đâu thì sao? THR được thiết kế để trả lời câu hỏi đó, hoàn toàn phù hợp cho dù bạn đi đâu, khi nào và làm thế nào, bạn đều có thể chơi ngoài sân khấu. Được thiết kế bởi những người chuyên nghiên cướu về âm thanh. Công nghệ Yamaha's Virtual Circuitry Modeling ( Mô Hình Mạch Ảo của Yamaha) tạo ra các âm thanh ampli chính xác giống như ampli đèn thực thụ, hiệu ứng như thật đáng kinh ngạc và phát lại stereo chất lượng hi-fi - tất cả ở mức âm lượng thấp. Hãy chuẩn bị để dành nhiều thời gian hơn chơi guitar........

Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan